شرکت در نمایشگاه بین المللی روسیه 2022

اگر شما به عنوان یک تاجر یا تولید کننده قصد فروش محصولات خود در روسیه را دارید باید به شما بگویم که بازار روسیه از لحاظ کیفیتی و روابطی تفاوتهایی با سایر کشورهای هماسیه ایران نظیر عراق و ترکیه را دارد. تضمین حضور موفق در بازار روسیه داشتن احاطه به پیچیدگی های تجاری بازار روسیه ، کالا یابی و تبلیغات مناسب ، حضور فیزیکی مستمر یا داشتن نماینده دائم در کشور روسیه است. قبل از حضور دائم در بازارهای روسیه شاید بد نباشد که ابتدا با شرکت در نمایشگاه های بین المللی روسیه کالاهای مورد نظر خود را محک بزنید. شرکت در نمایشگاه روسیه شما را در انتخاب محصول و یا تغییرات لازم جهت فروش موفق تر در بازار روسیه کمک می کند