نتایج جستجو

شرایط و راه های مهاجرت به روسیه

مهاجرت به روسیه از راه های مختلفی امکان پذیر است. به طور کلی می توان مهاجرت به روسیه را به دو گروه تقسیم کرد: مهاجرت

معرفی شهر مسکو پایتخت روسیه

معرفی مسکو شهر مسکو که به عنوان پایتخت روسیه شناخته می شود پر جمعیت ترین و قوی ترین شهر روسیه از منظر تجاری است. این