آدرس دفتر مرکزی روس بازار: روسیه – شهر سن پترزبورگ – خیابان باکونینا – پلاک 13

شماره تماس: 0079516576060