اخذ اقامت از طریق خرید ملک در روسیه و سرمایه‌گذاری

امروزه خرید ملک در روسیه به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری مطمئن و با سود بالا برای اخذ اقامت روسیه و مهاجرت به روسیه پیشنهاد می‌شود. نحوه‌ی خرید و فروش و شرایط هر کدام از آنها در کشور روسیه متفاوت است، لذا پیشنهاد می‌شود برای روشن شدن موضوع و آشنایی با …